Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samfunnsøkonomi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i samfunnsøkonomi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Minimum 10 sp, maksimalt 20 sp innføringsemne/ex.fac i graden
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi101
Ex.phil (krav 10 SP)
Velg seminar- eller eksamensmodell. Ex.phil frå andre studieprogram gjer fritak.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–63
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–63
Spesialisering i samfunnsøkonomi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori101–62
ECON130Makroøkonomi101–62
ECON140Matematikk for økonomer101–61
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–63
ECON230Internasjonal makroøkonomi101–63
ECON240Statistikk og økonometri101–62
ECON290Bacheloroppgave101–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON115Utviklingsøkonomi I101–61
ECON116Miljø- og ressursøkonomi 101–61
ECON121Helseøkonomi101–61
ECON122Incentiver, politikk og åtferd51–61
ECON127Innføring i spel og strategiar51–61
ECON150Marknad og moral101–61
ECON217Challenges of Global Poverty 101–6
ECON218Næringsstruktur og internasjonal handel101–6
ECON220Velferdsstatens økonomi101–6
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver101–6
ECON229Arbeidsmarknadsøkonomi101–6
ECON243Videregående matematikk og optimering101–6
ECON260Næringsøkonomi og konkurransepolitikk101–6
ECON261Investering og finansiering I101–6
ECON263Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar101–6
ECON264Financial Technology101–6
Utveksling
Utanlandsopphald bør leggjast til 4. og/eller 5. semester.
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester