Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samanliknande politikk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i samanliknende politikk (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Ex.fac. (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL100Innføring i samanliknande politikk101–61
SAMPOL103Politiske ideologier101–61
Spesialisering i samanliknende politikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–62
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–62
SAMPOL107Politisk mobilisering101–62
SAMPOL115Democracy and Democratization151–63
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk101–66
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance101–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective101–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration101–66
SAMPOL214Political Economy 101–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective101–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications101–66
SAMPOL225Rettsstata - domstolar og dommarar101–66
SAMPOL226Populism and its Consequences for Liberal Democracy101–66
SAMPOL230Party Politics in Europe and Beyond101–66
SAMPOL232Russian Politics101–66
SAMPOL233Forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati101–66
SAMPOL240Norsk politikk; strukturer, institusjoner og prosesser101–66
SAMPOL270American Government and Politics101–66
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Tilrådde valemne
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL290Praksis i samanliknande politikk204–65
SAMPOL291Praksis i samanliknande politikk - utanbys304–65
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester