Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samanliknande politikk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i samanliknende politikk (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Ex.fac. (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL100Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk101–61
SAMPOL103Politiske ideologier101–61
Spesialisering i samanliknende politikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–62
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–62
SAMPOL107Politisk mobilisering101–62
SAMPOL115Democracy and Democratization151–63
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk101–66
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance101–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective101–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration101–66
SAMPOL214Political Economy 101–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective101–66
SAMPOL218Constitutions, Courts and Politics101–66
SAMPOL219Politics in the Developing World101–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications101–66
SAMPOL225Rettsstata - domstolar og dommarar101–66
SAMPOL226Populism and its Consequences for Liberal Democracy101–66
SAMPOL230Party Politics in Europe and Beyond101–66
SAMPOL240Norsk politikk; strukturer, institusjoner og prosesser101–66
SAMPOL270American Government and Politics101–66
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Tilrådde valemne
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL290Praksis i samanliknande politikk204–65
SAMPOL291Praksis i samanliknande politikk - utanbys304–65
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester