Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Sosiologi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i sosiologi (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemner (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil. Dersom du har tatt et innføringsemne tidligere er det mulig å velge SOS100B (10 sp).
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS100AInnføring i sosiologi med fordjupingstema201
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP)
Obligatoriske emner (krav 75 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–62
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–62
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151–63
SOS201Sosiologisk forsking: Teori og metode151–66
SOS202Bacheloroppgåve i sosiologi151–66
Valemne i sosiologi (krav 15 SP)
Du må velge eit av emna SOS105-119 i tillegg til dei obligatoriske emnene. Undervisningen i valemnene er uregelmessig med ulikt tilbud kvart semester. Valemne tas normalt i 2. eller 3. semester.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105Arbeid under kapitalismen151–6
SOS106Økonomisk sosiologi151–6
SOS108Utdanning og samfunn151–6
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–6
SOS111Familien i endring151–6
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–6
SOS113Velferd og ulikhet151–6
SOS115Miljøsosiologi151–6
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–6
SOS117Diverse Societies and International Migration151–6
SOS118Should I stay or should I go? Re-thinking mobilities in sociological perspective151–6
SOS119Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century15-
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester