Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i sosiologi (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemner (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil. Dersom du har tatt et innføringsemne tidligere er det mulig å velge SOS100B (10 sp).
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS100AExamen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema201
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP)
Obligatoriske emner (krav 75 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–62
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–62
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151–63
SOS201Sosiologisk teori og analyse151–66
SOS202Bacheloroppgåve i sosiologi151–66
Valemne i sosiologi (krav 15 SP)
Du må velge eit av emna SOS105-118 i tillegg til dei obligatorsike emnene. Undervisningen i valemnene er uregelmessig med ulikt tilbud kvart semester. Valemne tas normalt i 2. eller 3. semester.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105Arbeid under kapitalismen151–6
SOS106Økonomisk sosiologi151–6
SOS108Utdanning og samfunn151–6
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–6
SOS111Familien i endring151–6
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–6
SOS113Velferd og ulikhet151–6
SOS115Miljøsosiologi151–6
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–6
SOS117Diverse Societies and International Migration151–6
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–6
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Permisjon for bachelorstudentar
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester