Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i TV-produksjon (krav 180 SP)
Førstesemesteret (krav 20 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEPRO100Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving101
Obligatoriske emne i TV-produksjon (krav 160 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TVP101Introduksjon til TV-produksjon101
TVP102Det visuelle språket302
TVP103Konsept- og idéutvikling I303
TVP104Konsept- og idéutvikling II304
TVP201Utplassering/webserie305
TVP250Bacheloroppgåve i TV-produksjon306
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester