Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av TV-produksjon, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i TV-produksjon (krav 180 SP)
Førstesemesteret (krav 20 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEPRO100Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving101
Obligatoriske emne i TV-produksjon (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TVP101Introduksjon til TV-produksjon101
TVP102Det visuelle språket302
TVP104Konsept- og idéutvikling II303
TVP204Fordjuping i fagfunksjon305
TVP260Bachelorproduksjon206
TVP261Utplassering106
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Valgfrie emner (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester