Hjem
Bachelor

Bachelorprogram i folkehelse og helsefremjande arbeid

  • Lengde3 år
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Kva kan eg bli

Kva lærer eg

Oppbygging

Bachelorprogram i folkehelse og helsefremjande arbeid (krav 180 SP)
Innføringsemner - pedagogikk og helsefremmende arbeid (krav 30 SP)
Husk at du må velge en av exphil-variantene.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC03PExamen facultatum, Psykologi101–61
POH100Innføring i pedagogikk og helsefremjande arbeid101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i folkehelse og helsefremmende arbeid (krav 90 SP)
PSYK202A eller PSYK202B er obligatorisk emne i spesialiseringen. Velg PSYK202A med mindre du har PSYK102 fra før. PSYK202A og PSYK102 overlapper og gir en studiepoengreduksjon på 5 studiepoeng. Dersom du har PSYK102 fra før velger du PSYK202B.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEMB110Folkehelse og helsefremjande arbeid151–62
ECON121Helseøkonomi101–63
HEMB201Litteratursøk og litteratursyntese51–63
HEMB111Historiske og kulturelle perspektiv på helse151–64
HEMB210Settingar og evaluering av helsefremjande arbeid 151–64
HEMB200Bacheloroppgåve i helsefremjande arbeid151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK202APsykologiske forskingsmetodar A151–62
PSYK202BPsykologiske forskningsmetoder B151–62
Valfrie emne (60 studiepoeng) (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Helsefremming

Meir informasjon