Hjem

Utdanning

Master

Quality in Analytical Laboratories, erasmus mundus master, 2 år

  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet har som mål å forberede forskere og administratorer til å implementere, håndtere og arbeide i et kvalitetsfokusert analytisk laboratorium.

Studiestart - semester

Høst

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studentene vil oppnå en dyp kunnskap om avanserte analytiske teknikker. Etter fullførelse av programmet skal kandidatene kunne designe, implementere og lede kvalitetssystemer i et analytisk laboratorium. For alle typer målinger skal kandidatene kunne utvikle og evaluere kvalitetskontrollskjema. Kandidatene skal beherske, både i teoretisk og praktisk forstand, en rekke avanserte analytiske teknikker. De skal være i stand til å forske på, utvikle og validere nye teknikker og analysemetoder. Kandidatene skal kunne planlegge et valideringsprogram for en gitt analysemetode, identifisere kritiske aspekter i en gitt analysemetode, estimere usikkerheten i et gitt analytisk resultat, utvikle referansematerialer, og fullt ut forstå den nåværende status i verdensomspennende standardisering og hvordan analytiske resultater sammenlignes.

Korleis søke

Opptakskrav

Søkere tas opp etter en sentralisert opptaksprosess med minimum ett medlem fra hver deltakende institusjon. Søkerne må ha relevant bakgrunn innen kjemi, biokjemi, miljøstudier, biologi eller helsestudier. Søkerne må også vise til engelskferdigheter.

Programmet blir administrert av University of Barcelona. Programmet har eigne opptaksfristar og søknadsskjema. For meir informasjon om programmet og opptak: http://www.emqal.org/

Studiestart - semester

Høst

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen