Hjem
Master

Quality in Analytical Laboratories, erasmus mundus master, 2 år

  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet har som mål å forberede forskere og administratorer til å implementere, håndtere og arbeide i et kvalitetsfokusert analytisk laboratorium.

Studiestart - semester

Høst

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studentene vil oppnå en dyp kunnskap om avanserte analytiske teknikker. Etter fullførelse av programmet skal kandidatene kunne designe, implementere og lede kvalitetssystemer i et analytisk laboratorium. For alle typer målinger skal kandidatene kunne utvikle og evaluere kvalitetskontrollskjema. Kandidatene skal beherske, både i teoretisk og praktisk forstand, en rekke avanserte analytiske teknikker. De skal være i stand til å forske på, utvikle og validere nye teknikker og analysemetoder. Kandidatene skal kunne planlegge et valideringsprogram for en gitt analysemetode, identifisere kritiske aspekter i en gitt analysemetode, estimere usikkerheten i et gitt analytisk resultat, utvikle referansematerialer, og fullt ut forstå den nåværende status i verdensomspennende standardisering og hvordan analytiske resultater sammenlignes.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen