Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Arkeologi, master, 2 år

Masterprogram i arkeologi (krav 120 SP)
Masterprogram i arkeologi - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR300Forskingsetikk01–43
ARK303Prosjektskildring101–41
ARK304Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi101–42
ARK305Teori og metode101–41
ARK307Arkeologisk praksis201–42
ARK308Kulturminne og forvalting101–41
Masterprogram i arkeologi - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i arkeologi
Masterprogram i arkeologi - oppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK350Arkeologi mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester