Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Digital kultur, master, 2 år

Masterprogram i digital kultur (krav 120 SP)
Masterprogram i digital kultur - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT301Forskingsmetodar og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur151–42
DIKULT302Sentrale teoriar i digital kultur151–41
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT207Praktisk forskingstrening i digital humaniora151–41
DIKULT208Kollaborativ kreativitet i nye medium151–41
DIKULT303Digital medieestetikk 151–41
DIKULT304Seminaremne i digital kultur151–42
Masterprogram i digital kultur - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i digital kultur
Masterprogram i digital kultur - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT350Mastergradsoppgåve i digital kultur601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester