Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Engelsk, master 2 år

Masterprogram i engelsk (krav 120 SP)
Masterprogram i engelsk - kursdel (krav 60 SP)
Lingvistikk (krav 60 SP)
Minst 60 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG339Masteremne i engelsk lingvistikk I101–41
ENG341Masteremne i engelsk lingvistikk II101–41
ENG343Masteremne i engelsk lingvistikk III101–41
ENG345Masteremne i engelsk lingvistikk IV101–42
ENG347Masteremne i engelsk lingvistikk V101–42
ENG349Masteremne i engelsk lingvistikk VI101–42
Litteratur/kultur (krav 60 SP)
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V101–42
ENG336Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VI101–42
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII101–42
Vel tre av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV221Litteraturteori101–41
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I101–41
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II101–41
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III101–41
ENG334Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV101–41
Litteratur/kultur (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V101–42
ENG336Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VI101–22
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII101–22
Vel tre av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV221Litteraturteori101–41
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I101–41
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II101–41
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III101–41
ENG334Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV101–41
Masterprogram i engelsk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i engelsk
Masterprogram i engelsk - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG350Engelsk mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester