Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Filosofi, master, 2 år

Masterprogram i filosofi (krav 120 SP)
Masterprogram i filosofi - veivalg (krav 120 SP)
Masterprogram i filosofi - Masteroppgåve på 30 studiepoeng (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL321Metodebruk51–41
FIL322Prosjektskisse51–42
FIL331Forskingsemne i teoretisk filosofi151–41
FIL332Forskingsemne i praktisk filosofi151–42
FILO351Filosofi mastergradsoppgåve301–44
Minst 50 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL310Ope forskningsemne i filosofi 1101–4
FIL317Masteremne i Wittgensteinstudiar101–4
FIL318Masteremne i estetikk101–4
FIL319Masteremne i vitskapsfilosofi101–4
FIL320Masteremne i metafysikk101–4
FIL328Masteremne i moralfilosofi101–4
FIL333Masteremne i filosofien i antikken101–4
FIL335Masteremne i sinnsfilosofi101–4
FIL336Masteremne i miljøetikk101–4
FIL341Forskningsemne i rettsfilosofi101–4
FIL345Forskingsemne i språkfilosofi101–4
FIL346Forskningsemne i kontinental filosofi101–4
FIL347Forskingsemne i epistemologi101–4
FIL348Master Topic in Philosophy of the Social Sciences101–4
FIL349Forskingsemne i politisk filosofi101–4
LOG311Deduksjon og metalogikk101–4
Masterprogram i filosofi - Masteroppgåve på 60 studiepoeng (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL342Prosjektskisse og metodebruk101–41
FIL343Forskningsemne i teoretisk filosofi101–41
FIL344Forskingsemne i praktisk filosofi101–42
FILO350Filosofi mastergradsoppgåve 601–43
Minst 30 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL310Ope forskningsemne i filosofi 1101–4
FIL317Masteremne i Wittgensteinstudiar101–4
FIL318Masteremne i estetikk101–4
FIL319Masteremne i vitskapsfilosofi101–4
FIL320Masteremne i metafysikk101–4
FIL328Masteremne i moralfilosofi101–4
FIL333Masteremne i filosofien i antikken101–4
FIL335Masteremne i sinnsfilosofi101–4
FIL336Masteremne i miljøetikk101–4
FIL341Forskningsemne i rettsfilosofi101–4
FIL345Forskingsemne i språkfilosofi101–4
FIL346Forskningsemne i kontinental filosofi101–4
FIL347Forskingsemne i epistemologi101–4
FIL348Master Topic in Philosophy of the Social Sciences101–4
FIL349Forskingsemne i politisk filosofi101–4
LOG311Deduksjon og metalogikk101–4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester