Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Fransk, master, 2 år

Masterprogram i fransk (krav 120 SP)
Masterprogram i fransk - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN307Språkleg særemne151–41
FRAN308Litterært særemne151–42
FRAN312Fransk litteraturvitskap151–41
FRAN313Fransk språkvitskap151–42
Masterprogram i fransk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i fransk
Masterprogram i fransk - oppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN350Fransk mastergradsoppgåve601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester