Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Gresk, master, 2 år

Masterprogram i gresk (krav 120 SP)
Masterprogram i gresk - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE301Gresk tekstpensum I151–41
GRE307Gresk: Særpensum (masternivå)151–42
GRE308Gresk: Teori og metode med prosjektførebuing151–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ANT202Antikkens litteratur151–41
ARK103Kulturar ved Middelhavet, i Nord-Europa og Norden i tidsrommet ca. 1000 f.Kr.-570 e.Kr.151–41
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–41
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–41
GRE303Gresk valemne151–41
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–41
HIS113Fordjuping i eldre historie151–41
HIS114Fordjuping i eldre historie151–41
KUN121Kunst og arkitektur i antikk og mellomalder (ca. 600 f.Kr.-1400)151–41
LAT100Innføring i latin101–41
LINGMETVitskapsteori og metode for språklege mastergrader151–41
RET102Klassisk retorikk151–41
Masterprogram i gresk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i gresk
Masterprogram i gresk - oppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE350Gresk mastergradsoppgåve601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester