Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Historie, master, 2 år

Masterprogram i historie (krav 120 SP)
Masterprogram i historie - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR300Forskingsetikk01–42
HIS301Historisk forskingslitteratur151–41
HIS303Historie: Forskingsproblem og kjeldearbeid151–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS302Historiografi151–41
HIS304Teknikkar i historiefaget151–42
HIS308Historieformidling151–42
HIS309Historikarens arbeidsmåtar151–42
Masterprogram i historie - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i historie
Masterprogram i historie - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS350Historie mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester