Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kulturvitskap, master, 2 år

Masterprogram i kulturvitskap (krav 120 SP)
Masterprogram i kulturvitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR300Forskingsetikk01–43
KUVI301Frå teori til metode151–41
KUVI302Forskingsfelt og prosjektutvikling151–42
KUVI305Forsking i praksis151–41
KUVI306Frå innsamling til analyse151–42
Masterprogram i kulturvitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i kulturvitskap
Masterprogram i kulturvitskap - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI350Mastergradsoppgåve i kulturvitskap601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester