Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterprogram i latin (krav 120 SP)
Masterprogram i latin - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT301Latin tekstpensum I 151–41
LAT307Latin: Særpensum (masternivå)151–42
LAT308Latin: Teori og metode med prosjektførebuing151–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ANT202Antikkens litteratur151–41
ARK103Kulturar ved Middelhavet, i Nord-Europa og Norden i tidsrommet ca. 1000 f.Kr.-570 e.Kr.151–41
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–41
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–41
GRE101Gresk elementærkurs151–41
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–41
KUN121Kunst og arkitektur i antikk og mellomalder (ca. 600 f.Kr.-1400)151–41
LAT303Latin valemne (masternivå)151–41
LINGMETVitskapsteori og metode for språklege mastergrader151–41
RET102Klassisk retorikk151–41
Masterprogram i latin - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i latin
Masterprogram i latin - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT350Latin mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester