Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterprogram i allmenn litteraturvitskap (krav 120 SP)
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV301Litteraturvitskapleg grunnkurs151–41
ALLV302Litteraturvitskapleg tolkings- og metodelære151–42
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV303Litteraturvitskapleg særemne I151–4
ALLV304Litteraturvitskapleg særemne II151–4
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–4
NOLI322Nordisk: Litterært masteremne B151–4
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–4
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i allmenn litteraturvitskap
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV350Allmenn litteraturvitskap mastergradsoppgåve601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester