Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Norrøn filologi, master, 2 år

Masterprogram i norrøn filologi (krav 120 SP)
Masterprogram i norrøn filologi - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOFI300Norrøn filologi spesialisert emne I151–41
NOFI302Norrøn filologi spesialisert emne II151–42
NOFI303Norrøn filologi spesialisert emne III151–43
NOLISP300Nordisk: Prosjektførebuande emne151–41
Masterprogram i norrøn filologi - veiledningskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i norrøn filologi
Masterprogram i norrøn filologi - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOFI350Norrøn filologi masteroppgåve601–42
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester