Hjem
Master

Masterprogram i region og regionalisering

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Kva lærer eg

Utveksling

Oppbygging

Masterprogram i region og regionalisering (krav 120 SP)
Obligatoriske emner (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO324Geographies of the Green Economy101–42
REG302Natur og kulturmiljøforvaltning101–41
REG303Forvaltningsrett101–41
REG311Prosjektskildring101–41
Valgemner (krav 20 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
REG307Fordjupning i region og regionalisering51–6
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
REG350Region og regionalisering, mastergradsoppgåve 601–63
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester