Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Berekraft, master, 2 år

Masterprogram i berekraft (krav 120 SP)
Studieretningsvalg - Masterprogram i berekraft
Climate change and energy transitions (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterstudentar i berekraft
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG310Introduksjonsemne: Tverrfaglege tilnærmingar til berekraft151–41
SDG311Kunnskapsformer51–41
SDG312Systemtenking og modellering for berekraft101–42
Minst 10 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI230Miljø og energi101–41
ENERGI300Energiressursar og -forbruk101–41
GEO-SD330Natural Resources Management101–41
GEO330Theories of Sustainable Land Use101–41
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–41
SDG207Energiomstilling101–41
SDG213Klimaendringar - årsaker og konsekvensar101–41
Minst 20 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG212Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar101–42
CET201Berekraftig innovasjon101–42
GEO337Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance 101–42
JUS3510Energy Law: Hydrocarbons, Renewables and Energy Markets - Master101–42
JUS3511International Climate Law - Master101–42
KLIMA200Klimaforteljingar51–42
SDG215FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land101–42
Val av masteroppgåve
Masteroppgave på 60 studiepoeng (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG350Masteroppgåve601–43
Masteroppgave på 30 studiepoeng + internship (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG349Praksisopphald301–43
SDG351Praksisbasert masteroppgåve301–44
Marine sustainability (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterstudentar i berekraft
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG310Introduksjonsemne: Tverrfaglege tilnærmingar til berekraft151–41
SDG311Kunnskapsformer51–41
SDG312Systemtenking og modellering for berekraft101–42
Minst 10 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO213Marin økologi, miljø og ressursar101–41
BIO341Biodiversitet51–41
BIO382Akvatisk matproduksjon101–41
GEO-SD330Natural Resources Management101–41
SDG213Klimaendringar - årsaker og konsekvensar101–41
Minst 20 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO208Miljøpåverknad av oppdrett101–42
BIO212Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat101–42
BIO339Økosystem- og fiskerimodellar101–42
BIO356Bestandsovervaking og ansvarleg hausting101–42
CET201Berekraftig innovasjon101–42
FIL336Masteremne i miljøetikk101–42
JUS3516Law of the Sea and its Uses - Master101–42
SDG214FNs Bærekraftsmål 14: Liv i havet101–42
SDG215FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land101–42
Val av masteroppgåve
Masteroppgave på 60 studiepoeng (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG350Masteroppgåve601–43
Masteroppgave på 30 studiepoeng + internship (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG349Praksisopphald301–43
SDG351Praksisbasert masteroppgåve301–44
Global societal challenges (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterstudentar i berekraft
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG310Introduksjonsemne: Tverrfaglege tilnærmingar til berekraft151–41
SDG311Kunnskapsformer51–41
SDG312Systemtenking og modellering for berekraft101–42
Minst 10 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO-SD330Natural Resources Management101–41
GEO330Theories of Sustainable Land Use101–41
JUS3513Human rights and Welfare Policies - Master101–41
SDG303Global health - challenges and responses151–41
Minst 20 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG212Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar101–42
CET201Berekraftig innovasjon101–42
GEO283Geografiske tilnærmingar til klimatilpassing og -forebygging101–42
GEO337Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance 101–42
GLODE301Critical approaches to Development201–41
GLODE306Foundations of Health Promotion101–42
INTH344Migrasjon og helse31–42
JUS3522Health and Human Rights - Master 101–42
Val av masteroppgåve
Masteroppgave på 60 studiepoeng (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG350Masteroppgåve601–43
Masteroppgave på 30 studiepoeng + internship (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SDG349Praksisopphald301–43
SDG351Praksisbasert masteroppgåve301–44
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester