Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterprogram i spansk og latinamerikastudium (krav 120 SP)
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA311Teori og metode i spansk lingvistikk101–41
SPLA312Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitskap101–41
SPLA313Teori og metode i latinamerikansk historie101–41
SPLA314Prosjektdesign og forskingsformidling for latinamerikastudium101–42
SPLA315Spesialisering i latinamerikastudium201–42
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i spansk og latinamerikastudium
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA350Mastergradsoppåve i spansk og latinamerikastudium601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester