Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterprogram i tysk (krav 120 SP)
Masterprogram i tysk - kursdel (krav 60 SP)
Vel eitt av emna
Moderne tysk språkvitskap
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS307Tysk språk og litteraturvitskap151–41
TYS308Litteratur, interpretasjon og omsetjing151–42
TYS311Moderne tysk språk og litteratur151–42
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TSAK319Masteremne i tysk språkvitskap151–41
TYS309Masteremne i tyskspråkleg litteratur151–41
Masterprogram i tysk - veiledningskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i tysk
Masterprogram i tysk - oppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS350Tysk mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester