Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 300 SP)
Innføringsemner, Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFACJuridisk forprøve101
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-JUEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-JUSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Første studieår, Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUS111Forvaltningsrett I101
JUS112Arve- og familierett122
JUS113Kontraktsrett I102
JUS114Juridisk metode82
Andre studieår, Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUS121Norske og internasjonale rettslege institusjonar173–43
JUS122Skadebot133
JUS123Forvaltingsrett II174
JUS124Tingsrett133
Tredje studieår. Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUS131Kontraktsrett II155
JUS132Pengekravsrett105
JUS133Rettskjelde- og metodelære106
JUS134Rettshistorie og komparativ rett106
JUS135Rettsstat og menneskerettar155–65
Fjerde studieår. Masterstudiet i rettsvitenskap. (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUS241Strafferett207
JUS242Rettargang207
JUS243Allmenn formuerett208
Femte studieår. Masterstudiet i Rettsvitenskap (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUSETIKKKurs i etikk for jusstudentar07–1010
Masteroppgave. Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUS396Masteroppgåve (60 sp)607–1010
JUS397Masteroppgåve (70 sp) forskarline707–1010
JUS399Masteroppgåve307–1010
Spesialemner. Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 30 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
JUS250-2-CHealth and Human Rights in the Welfare State107–109
JUS250-2-DVelferdsrett207–109
JUS251-2-AGrunnleggende arbeidsrett107–109
JUS251-2-BArbeidsrett fordypning107–109
JUS253-2-AKommunalrett 107–109
JUS254-2-APolitirett207–109
JUS255-2-APåtalerett107–109
JUS256-2-ASkatterett I107–109
JUS256-2-BSkatterett II107–109
JUS257-2-AGrunnleggande selskapsrett107–109
JUS257-2-BAksjeselskapsrett - fordjuping107–109
JUS258-2-BCompetition Law107–109
JUS260-2-ADesign- og patentrett107–109
JUS260-2-BOpphavsrett107–109
JUS260-2-CKjenneteiknsrett107–109
JUS260-2-DMarknadsføringsrett107–109
JUS261-2-AKonfliktmekling 207–109
JUS264-2-AGod forvaltningsskikk: Rettstryggleik, kommunikasjon og konfliktforståing i forvaltninga107–109
JUS265-2-APlanrett107–109
JUS271-2-AEnergy Law107–109
JUS271-2-BComparative Energy law - Renewable energy and energy market107–109
JUS271-2-CInternational and comparative Energy and Climate Law207–109
JUS272-2-AAmerican Law107–109
JUS273-2-ALegal Philosophy107–109
JUS273-2-CLaw and Justice107–109
JUS276-2-AHuman Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights207–109
JUS276-2-BEuropean Human Rights207–109
JUS276-2-CHuman Rights and Welfare Policies107–109
JUS277-2-AIntroduction to Copyright Law57–109
JUS277-2-BInternational Copyright Law107–109
JUS278-2-AComparative Private Law107–109
JUS280-2-BAlternative Dispute Settlements207–109
JUS281-2-AComparative Constitutional Law107–109
JUS283-2-AArbitration Theory and Practice207–109
JUS285-2-AEU and EEA Public Procurement Law107–109
JUS286-2-AConstitution and Politics107–109
JUS287-2-AEU and EEA Commercial Law107–109
JUS288-2-AInternational Criminal Law107–109
JUS289-2-AInternational Civil Procedure107–109
JUS290-2-AComparing Legal Cultures in Europe107–109
JUS291-2-AEU and EEA State Aid Law107–109
JUS292-2-AIntroduction to Chinese Law107–109
JUS2FRIKan ta særskilt valgemne jus07–109
JUS325Rettshjelp - valemne307–109
JUS329Universitetspedagogisk rettleiing157–109
JUS330Førehandsgodkjend prosedyrekonkurranse157–109
Krav om engelsk emne
Kravet om engelsk spesialemne gjelder for studenter som fullfører graden sin våren 2017 og senere. Det finnes bestemte unntak fra kravet - se fakultetets utfyllende regler, § 2-1.
Obligatorisk
Krav om engelskspråklig spesialemne
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester