Hjem

Utdanning

Master

Fysioterapivitskap, master, 2 år.

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Studiestart - semester

Sjå informasjon om studieretninga på denne sida:

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-HELSE/MAMD-FYST

Korleis søke

Studiestart - semester

Sjå informasjon om studieretninga på denne sida:

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-HELSE/MAMD-FYST

Oppbygging

Fysioterapivitskap (krav 120 SP)
Fysioterapivitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101–31
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–31
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema151
FYST331Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Målemetodar og evalueringsformer.102
FYST332Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Rørslevitskap.102
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
FYST333AMusculoskeletal Disorders - Acute, subacute and intermittent conditions52–42
FYST333BMusculoskeletal Disorders - long-lasting conditions52–42
Fysioterapivitskap - masteroppgåve (krav 60 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FYST395Masteroppgave i fysioterapivitenskap603–43
FYSTD395Masteroppgave i fysioterapivitenskap605–85
Fysioterapivitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen