Hjem
Utdanning
Specialisation

Genetisk veiledning

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Det overordna målet med studieretninga Genetisk rettleiing er at studenten skal tileigne seg ein heilskapleg kompetanse om utviklinga innan medisinsk bruk av bioteknologi, med krav om medisinsk genetisk kunnskap, så vel som omfangsrik kunnskap om kommunikasjon og rettleiing. Studieretninga tar opp den psykiske og eksistensielle påkjenninga genetisk risikoinformasjon kan ha for pasient og familie, og forholdet mellom medisinsk bruk av bioteknologi og helse vert problematisert. Det er mogeleg å velje mellom ei klinisk fordjuping i genetisk rettleiing, med ei masteroppgåve tilsvarande 30 sp og 30 sp klinisk praksis, og ein meir forskingsretta master med ei oppgåve på 60 sp

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust

Opptakskrav

Søkar må minst ha bachelor eller tilsvarande innan helserelaterte fag.
Ved opptak til genetisk rettleiing vil søkarar med relevant erfaring prioriterast.
Søkarar må ha ein snittkarakter på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen