Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterprogram i helse og samfunn
Obligatoriske emne
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
HELSAM301Introduksjon til helse og samfunn101
HELSAM302Forskningsetikk og vitenskapsteori51
HELSAM303Forskningsmetode51
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HELSAM304Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar102
HELSAM305Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar102
Valfrie fordjupingsemne 20 stp + 10 stp
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GENV301Introduksjon til medisinsk genetikk og genetisk rettleiing 101
GENV302Genetisk utgreiing og -rettleiing202
HELSAM322Samfunnsvitskaplege - og humanistiske perspektiv på kropp, sjukdom, helse og helsevesen, del 2102
HELSAM331Musculoskeletal disorders in primary health care: individual and societal challenges. Acute, subacute and intermittent102
HELSAM332Musculoskeletal disorders in primary health care: individual and societal challenges. Long-lasting conditions101
HELSAM341Eigenopplevd helse, livskvalitet og erfaringar med helsetenesta - Pasientrapporterte data, del 1101
UPSH301Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1 101
UPSH302Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2102
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
HELSAM395Masteroppgåve i helse og samfunn603–43
Rettleiingskontrakt
Studieretninger i helse og samfunn
Bioingeniørfag
Genetisk veileding
Radiografi
Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringar
Yrkeshygiene
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester