Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT), master, 2 år

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (krav 120 SP)
Manuell terapi - teori og klinisk praksis (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MANT311BManuellterapi 1101–21
MANT312AManuellterapi 2203–43
Forskningsmetode (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MANT320Forskningsmetode og etikk101–21
Støttefag (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FYST333AMusculoskeletal Disorders - Acute, subacute and intermittent conditions51
MANT303ARadiologi53
MANT304BTreningslære og rørsle101–21
MANT306ATrygdemedisin for primærkontakter51
MANT306BHelse og kommunikasjon52–32
MANT309Farmakologi51
Medisinske basalfag (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MANT301BSmerte som fenomen52
MANT305BDifferensialdiagnostikk og laboratoriesvar 51–21
MANT308Medisinske basalfag 51
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MANT309Farmakologi53
Masteroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MANT395Masteroppgåve i manuellterapi303–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester