Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Biomedisin, master, 2 år

Masterprogram i biomedisin (krav 120 SP)
Obligatoriske emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED320Metoder i biomedisinsk forskning251
HELVIT300Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk51
Valfrie emne (krav 30 SP)
Emna lista opp under er allereie godkjende som valgemne. I samråd med rettleiar og etter godkjenning i programutvalget er det mogeleg å velje emne utanom lista (både ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar).
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED330Cellekommunikasjon og intracellulær signalering102
BMED331Tumorbiologi102
BMED340Cellulær og molekylær nevrovitskap102
BMED380Seminarserie51–32
ELMED219Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin62
HUIMM307Basic Course in Flow Cytometry52
HUMGEN301Human Molecular Genetics52
HUPAT301Basal humanpatologi52
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 62–32
LAS302Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr 42
Rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterprogram i medisinsk biologi
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED395Masteroppgåve i biomedisin603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester