Hjem

Utdanning

Master

Klinisk ernæring, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Studieplassar20
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHøst
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Formålet med ernæringsstudiet er å gi studentane det teoretiske, praktiske og åtferdsmessige grunnlaget som er nødvendig for å utøve yrket som klinisk ernæringsfysiolog.

Studiestart - semester

Haust

Ernæring

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Masterprogram i klinisk ernæring kvalifiserer kandidaten til en yrkeskarriere innen ernæringsfeltet og for videre utdanning og arbeid innen forskning. Masterstudiet vil kunne gi autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog (KEF). Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

  • gjenkjenne en klinisk tilstand, identifisere og gjennomføre nødvendige ernæringsmessige tiltak for pasienter innenfor et sjukehus og i en poliklinisk sammenheng, og arbeide selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell.
  • planlegge og gjennomføre ernæringsmessige tiltak på et organisatorisk nivå, på bakgrunn av kunnskap om ernæringsmessige tiltak, metoder og kommunikasjon.
  • Arbeide innen statlige og ikke-statlige organer og institusjoner, nærings- og legemiddelindustri og internasjonale organisasjoner.
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Korleis søke

Opptakskrav

Fagleg krav for opptak til Masterprogram i klinisk ernæring er bachelor i human ernæring fra UiB eller UiO eller tilsvarande med minimum gjennomsnittskarakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. I fall det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget. Alle søknader vert behandla individuelt

Master i klinisk ernæring er eit norskspråkleg masterprogram med norskkrav. Søkjarane må derfor ha gode skriftleg og munnlege ferdigheiter i norsk og dei må kunne delta aktivt i undervising og gruppearbeid.

Sjå studere.uib.no/master-mo for meir om opptakskrav.

Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.

https://soknadsweb.uib.no

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.

https://soknadsweb.uib.no

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:
http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Studiestart - semester

Haust

Oppbygging

Masterprogram i klinisk ernæring (krav 120 SP)
Klinisk ernæring - obligatoriske emner (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUCLI351Klinisk ernæring del 1101
INTH360Global Nutrition52
NUCLI355Pasientkommunikasjon51
NUCLI352Klinisk ernæring del 2102
NUCLI353Klinisk ernæring del 3151
MEDSTA2Regresjonsmodellar i medisinsk forsking52
Klinisk ernæring - valemner (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED381Biomedisinsk ernæringsfysiologi52
NUCLI362Genetic disorders in nutrient metabolism 52
NUTR302AHuman ernæring - Fordøyelse52–42
HUMGEN301Human Molecular Genetics52
HUPAT301Basal humanpatologi52
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 62–42
LAS302Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr 42–42
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 42–42
VALGTVEPSFelles praksisemne i aldersmedisin52–42
Klinisk ernæring - rettleiingskontrakt
Klinisk ernæring - masteroppgave
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUCLI395Masteroppgåve for klinisk ernæring603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet,

Tlf: 555 86400

studie-nutrition@uib.no