Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Klinisk ernæring, master, 2 år

Masterprogram i klinisk ernæring (krav 120 SP)
Klinisk ernæring - obligatoriske emner (krav 54 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH360AGlobal Nutrition42
NUCLI352Medisinsk ernæringsbehandling av born og unge102
NUCLI356Klinisk praksis i spesialisthelsetenesta102–42
NUCLI357Medisinsk ernæringsbehandling av vaksne301
Klinisk ernæring - valemner (krav 6 SP)
Valperiode 1
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasienten32–42
ELMED218AInnføring i medisinsk pedagogikk32–42
ELMED220Aktivitet og kost er medisin32–42
ELMED228Pasientsikkerheit og simulering i praksis32–42
ELMED329Økonomistyring i helsesektoren32–42
Valperiode 2
EmnekodeEmnetittelSPSA
ELMED218BMedisinsk pedagogisk praksis32–42
ELMED223-AInnovasjon og entreprenørskap32–42
ELMED303Framtidsmedisin 32–42
ELMED326Ernæringsrelaterte genetiske sjukdommer32–42
INTH344Migrasjon og helse32–42
Klinisk ernæring - rettleiingskontrakt
Klinisk ernæring - masteroppgave
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUCLI390AMasteroppgåve i klinisk ernæring - forskingsprotokoll102
NUCLI390BMasteroppgåve i klinisk ernæring503–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester