Hjem
Master

Sykepleievitskap, master, 2 år.

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet. Sjukepleievitskap er no ein studieretning på master i helsevitskap.

Studiestart - semester

Sjå informasjon om studieretninga på denne sida:

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-HELSE/MAMD-SYK

Korleis søke

Studiestart - semester

Sjå informasjon om studieretninga på denne sida:

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-HELSE/MAMD-SYK

Oppbygging

Sjukepleievitskap (krav 120 SP)
Sjukepleievitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101–31
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51–31
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema151
SYKVIT301Livskvalitet- sjukepleie i eit medisinsk perspektiv52
SYKVIT302Cultural theory and global perspectives52
SYKVIT303Praxeologisk teori og praxeologisk forskning52
SYKVIT304Hygieneteori og hygieneforsking52
SYKVIT305Omsorgsteori og omsorgsforskning52
SYKVIT306Forskingsgruppeseminar og prosjektplan52
Sjukepleievitskap - masteroppgave (krav 60 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SYK395Masteroppgåve i sjukepleievitskap603–43
SYKD395Masteroppgåve i sjukepleievitskap605–85
Sjukepleievitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen