Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse, 5 år.

Integrert master i aktuarfag og dataanalyse (krav 300 SP)
Innføringsemne EXPHIL i 4 semester (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen104–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell104–64
Spesialisering i aktuarfag og dataanalyse (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON130Makroøkonomi101–102
INF100Innføring i programmering101–101
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–101
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–102
MAT121Lineær algebra101–102
MAT131Differensiallikningar101–104
MAT160Innføring i numeriske metoder101–103
STAT100Introduksjon til Data Science med R101–101
STAT110Grunnkurs i statistikk101–103
STAT111Statistiske metodar101–104
STAT201Generaliserte lineære modellar101–105
STAT210Statistisk inferensteori101–106
STAT220Stokastiske prosessar101–105
STAT230Livsforsikringsmatematikk101–106
STAT231Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori101–107
STAT240Finansteori101–108
STAT292Prosjektarbeid i statistikk101–106
Valfrie emne (krav 50 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 50 studiepoeng
Masteroppgåve i aktuarfag og dataanalyse (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AKTUA399Masteroppgave i aktuarfag6017
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester