Hjem
Master

Biologi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Studieplassar55
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/Vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

 Masterprogrammet i biologi fører fram til graden Master i biologi.

Studiestart - semester

Hovudopptak er haust, supplering vår

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på opptakssidene til fakultetet.

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande utdanning. Annan bakgrunn kan bli vurdert som tilstrekkeleg for opptak, avhengig av kva for studieretning du vel.

Gjennomsnittskarakteren på spesialiseringa i bachelorstudiet eller tilsvarende, må vere C eller betre. Du bør også sjekke sida til studieretninga du ønskjer å søke for å sjekke om det er tilleggskrav. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Biologi

1/2

Study close to nature in Bergen

Produsent:
UiB
2/2

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i biologi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Mikrobiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO215Mikrobiologi101–41
BIO217Mikrobiell økologi101–41
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO218Eksperimentell mikrobiologi101–42
Valfritt emne (krav 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Marinbiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO325Havforsking201–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO309Marin flora51–42
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO201Økologi101–42
BIO212Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat101–42
BIO217Mikrobiell økologi101–43
Valemne (krav 25 SP)
LAS301, LAS303 og emne i samråd med din faglege rettleiar
Fiskeribiologi og forvalting (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 45 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO325Havforsking201–41
BIO336Fangst og bestandsovervaking51–42
BIO339Økosystem- og fiskerimodellar101–42
BIO300BBiostatistikk51–41
Valfritt emne (krav 15 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Havbruksbiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–41
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–42
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO382Akvatisk matproduksjon101–43
Valfritt emne (krav 30 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Biodiversitet, evolusjon og økologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO301Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Utviklingsbiologi og fysiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO370Celle- og utviklingsbiologi101–42
BIO381Fiskehistopatologi101–43
Valfritt emne (krav 30 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Miljøtoksikologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO216Toksikologi101–42
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO316Utvalde emne i miljøtoksikologi51–43
Valfritt emne (krav 35 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Masteroppgåve i biologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO399Masteroppgåve i biologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Biology students sitting in the waterline, studying seaweed
Foto:
Eivind Senneset

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for biovitenskap (BIO)

Institutt for biovitenskap har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: studie@bio.uib.no
More information