Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Biologi, master, 2 år

Masterprogram i biologi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Mikrobiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO214Generell mikrobiologi101–41
BIO217Mikrobiell økologi101–41
BIO219Mikrobiell fysiologi og taksonomi101–42
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
Valfritt emne (krav 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Marinbiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 35 SP)
Du vel mellom BIO212/BIO201/BIO217/SDG214. Har du tatt eitt av desse tidligere, kan du bytte med valgemne
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO309Marin flora51–42
BIO325Havforsking201–41
Valemne (krav 25 SP)
Du velger mellom BIO212/BIO201/BIO217/SDG214. Har du tatt ett av disse tidligere, kan du bytte med valgemne
Fiskeribiologi og forvalting (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO325Havforsking201–41
BIO339Økosystem- og fiskerimodellar101–42
BIO356Bestandsovervaking og ansvarleg hausting101–42
Valfritt emne (krav 10 SP)
Vel eitt av emna BIO201, BIO280 eller SDG214 med mindre minst eitt av dei er teke tidlegare. Dersom teke tidlegare, bytt ut med valemne
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO201Økologi101–43
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–43
SDG214FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vatn101–42
Havbruksbiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO203Innføring i havbruk101–41
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO382Akvatisk matproduksjon101–41
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–42
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–42
Valfritt emne (krav 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Biodiversitet, evolusjon og økologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO201Økologi101–41
BIO210Evolusjonsbiologi101–42
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO301Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi101–42
Valfritt emne (krav 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Miljøtoksikologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO216Toksikologi101–42
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO316Utvalde emne i miljøtoksikologi51–43
Valfritt emne (krav 35 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO275Fiskehistopatologi101–41
BIO300AAkademisk skriving51–41
BIO300BBiostatistikk51–41
BIO370Celle- og utviklingsbiologi101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Masteroppgåve i biologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO399Masteroppgåve i biologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester