Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Energi, master, 2 år

Masterprogram i energi (krav 120 SP)
Masteremne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI300Energiressursar og -forbruk101–41
ENERGI360Energifysikk og -teknologi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Valemne og eventuelt spesialpensum skal veljast i samråd med rettleiar, for å gi eit godt grunnlag for å arbeide med masteroppgåva.
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI399Masteroppgåve i energi60-3
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester