Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Fiskehelse - akvamedisin, profesjon, 5 år

Profesjonsstudium i fiskehelse (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–104
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–104
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–101
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–101
Spesialisering i fiskehelse (krav 220 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIF100Innføring i fiskehelse og havbruk101–101
BIF101Organismebiologi for fiskehelse og havbruk101–102
BIF200Havbruksteknologi101–102
BIF210Molekylærbiologiske metodar51–66
BIF310Profesjonsutøving og praksis i fiskehelse101–108
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–101
BIO103Cellebiologi og genetikk101–104
BIO205ALovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk51–84
BIO206Ernæring hos fisk101–65
BIO207Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat101–106
BIO213Marin økologi, miljø og ressursar101–103
BIO270Fiskesjukdommar - Parasittar101–107
BIO271Fiskesjukdommar - Virologi101–108
BIO272Fiskesjukdommar - Bakteriar, sopp og ikkje-infeksiøse sjukdommar101–108
BIO273Fiskesjukdommar - fiskeimmunologi101–105
BIO274Fiskesjukdommar - Farmakologi101–106
BIO275Fiskehistopatologi101–107
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–103
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi101–103
BIO300AAkademisk skriving51–107
BIO300BBiostatistikk51–107
KJEM110Kjemi og energi101–102
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–84
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–106
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–105
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FISK399Masteroppgåve i fiskehelse609
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester