Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Havbruk (sivilingeniør), Integrert master, 5 år

Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør) (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–106
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–106
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–101
MAT105Matematikk for naturvitskap101–101
Spesialisering i havbruk (krav 190 SP)
Obligatorisk emne
Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjonar
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIF100Innføring i fiskehelse og havbruk101–101
BIF101Organismebiologi for fiskehelse og havbruk101–102
BIF200Havbruksteknologi101–104
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–101
BIO205Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur101–106
BIO208Miljøpåverknad av oppdrett101–106
BIO213Marin økologi, miljø og ressursar101–107
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–103
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi101–103
BIO300AAkademisk skriving51–107
BIO382Akvatisk matproduksjon101–107
INF100Innføring i programmering101–102
INNOV201Innovasjon ved designtenkning101–108
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–108
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–108
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–102
STAT110Grunnkurs i statistikk101–104
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO206Ernæring hos fisk101–103
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–103
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO207Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat101–104
KJEM109Kjemi grunnkurs101–104
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIF301Praksis i havbruk51–107
BIO300BBiostatistikk51–107
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HAVB399Masteroppgåve i havbruk (sivilingeniør)608–108
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester