Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–62
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–62
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i havbruk og sjømat (krav 220 SP)
Obligatorisk emne
Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (HVL)
Innføring innovasjonsteori: Aktører, strategier og systemer (IET) HVL
Financial Management (HVL)
Markedsføringsledelse (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIF100Innføring i fiskehelse og havbruk101–81
BIF101Organismebiologi for fiskehelse og havbruk101–82
BIF200Havbruksteknologi101–64
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–61
BIO103Cellebiologi og genetikk101–64
BIO205Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur101–86
BIO208Miljøpåverknad av oppdrett101–86
BIO213Marin økologi, miljø og ressursar101–63
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–65
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi101–65
BIO300AAkademisk skriving51–87
BIO300BBiostatistikk51–87
BIO382Akvatisk matproduksjon101–99
INF100Innføring i programmering101–83
KJEM110Kjemi og energi101–62
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–88
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–88
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–83
STAT110Grunnkurs i statistikk101–85
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–82
MAT121Lineær algebra101–82
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO206Ernæring hos fisk101–87
BIO207Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat101–87
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO399Masteroppgåve i biologi609
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester