Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Havbruk og sjømat (sivilingeniør), master, 5 år

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–104
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–104
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–101
MAT105Matematikk for naturvitskap101–101
Spesialisering i havbruk og sjømat (krav 220 SP)
Obligatorisk emne
Innovasjon, teknologi og leiing
Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjonar
Innovasjon i tverrfaglege studentteam
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIF100Innføring i fiskehelse og havbruk101–81
BIF101Organismebiologi for fiskehelse og havbruk101–82
BIF200Havbruksteknologi101–64
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–61
BIO103Cellebiologi og genetikk101–64
BIO205Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur101–86
BIO206Ernæring hos fisk101–87
BIO208Miljøpåverknad av oppdrett101–86
BIO213Marin økologi, miljø og ressursar101–63
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–65
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi101–65
BIO300AAkademisk skriving51–87
BIO300BBiostatistikk51–87
BIO382Akvatisk matproduksjon101–99
INF100Innføring i programmering101–82
KJEM110Kjemi og energi101–63
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–88
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–88
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–82
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–83
STAT110Grunnkurs i statistikk101–86
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO399Masteroppgåve i biologi601–108
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester