Hjem
Master

Matematikk, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

 Masterprogrammet fører fram til graden master i matematikk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Programmet retter seg mot studenter med en interesse i matematikk, og som vil kvalifisere seg for forskning, utvikling eller undervisning i matematikk eller innen et felt der matematikk er sentralt.

Innen masterprogrammet i matematikk kan du velge mellom følgende studieretninger, som gjenspeiler forskningsgruppene i ren matematikk:

  • Algebra: er et klassisk felt knyttet til studiet av polynomer i flere variabler. Spesielle opptakskrav: minst eitt av kursa MAT224 Kommutativ algebra, MAT242 Topologi eller MAT243 Mangfaldigheitar. Obligatoriske emner: MAT224 Kommutativ algebra og minst ett av MAT242 Topologi eller MAT243 Mangfoldigheter.
  • Algebraisk geometri: er et fagfelt der man benytter teknikker fra algebra og topologi, og gjerne også kompleks analyse eller tallteori, for å studere geometriske objekter som kurver, flater og høyere dimensjonale mangfoldigheter som kan defineres ved hjelp av polynomer. Spesielle opptakskrav: MAT224 Kommutativ algebra, samt minst eitt av kursa MAT242 Topologi eller MAT243 Mangfaldigheitar. Obligatoriske emner: MAT229 Algebraisk geometri I, MAT242 Topologi og MAT243 Mangfoldigheter.
  • Matematisk analyse: sentrale tema for masteroppgaver i matematisk analyse er blant annet geometrisk funksjonsteori, approksimasjon og studiet av ulike funksjonsrom. Spesielle opptakskrav: MAT213 Komplekse funksjonar. Obligatoriske emner: MAT214 Kompleks funksjonsteori og MAT215 Mål- og integralteori.
  • Topologi: er en gren av matematikken der man studerer geometriske former som kurver, flater og høyere dimensjonale rom. Spesielle opptakskrav: minst eitt av kursa MAT242 Topologi eller MAT243 Mangfaldigheitar. Obligatoriske emner: MAT242 Topologi og MAT243 Mangfoldigheter.

Se hver studieretning for mer informasjon og opptakskrav. Det er forskjellige opptakskrav til hver spesialisering.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår.

Matematikk, aktuar og statistikk

1/2

Matematikk - Kirsti Loe

2/2
Det er det du brenner for som du blir god i.
Karl Johnny Hersvik
Direktør for Forskning og Utvikling

Korleis søke

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad med spesifikke matematiske forkunnskapar. Sjå kvar studieretning for opptakskrav, da det er forskjellig opptakskrav til studieretningane.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget. Ved siste opptak fekk alle kvalifiserte søkjarar tilbod om studieplass. For meir informasjon om opptak, sjå:www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultetwww.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

http://www.uib.no/matnat/57454/opptak-til-masterstudium-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår.

Oppbygging

Masterprogram i matematikk (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Algebra (krav 60 SP)
Algebra (krav 60 SP)
MAT224 Kommutativ algebra, og minst eitt av kursa MAT242 Topologi eller MAT243 Mangfaldigheitar må vere gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT213Komplekse funksjonar10-
MAT214Kompleks analyse10-
MAT225Talteori10-
MAT227Kombinatorikk 10-
MAT229Algebraisk geometri I10-
MAT242Topologi10-
MAT244Algebraisk topologi10-
MAT322Algebraisk geometri II15-
MAT323Representasjonsteori10-
MAT325Algebraiske strukturar10-
MAT342Differensialgeometri10-
Algebraisk geometri (krav 60 SP)
Valfritt emne (krav 60 SP)
MAT229 Algebraisk geometri I, MAT242 Topologi og MAT243 Mangfaldigheitar må vere gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT214Kompleks analyse10-
MAT225Talteori10-
MAT229Algebraisk geometri I10-
MAT242Topologi10-
MAT243Mangfaldigheiter10-
MAT244Algebraisk topologi10-
MAT320Innføring i knipper og skjemata5-
MAT322Algebraisk geometri II15-
MAT342Differensialgeometri10-
Matematisk analyse (krav 60 SP)
Valfritt emne (krav 60 SP)
MAT214 og MAT215 må være gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT214Kompleks analyse101–4
MAT215Mål- og integralteori101–4
MAT311Generell funksjonalanalyse101–4
MAT342Differensialgeometri101–4
Topologi (krav 60 SP)
Valfritt emne (krav 60 SP)
Det er krav om at emnene MAT242 og MAT243 er gjennomført og bestått i løpet av bachelor eller masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT214Kompleks analyse101–4
MAT224Kommutativ algebra101–4
MAT225Talteori101–4
MAT229Algebraisk geometri I101–4
MAT320Innføring i knipper og skjemata51–4
MAT322Algebraisk geometri II151–4
MAT342Differensialgeometri101–4
MAT344Kohomologi51–4
Skoleretta matematikk (krav 60 SP)
Didaktikkemne (krav 30 SP)
Valfritt emne (krav 60 SP)
Du velger spesialisering innen algebra, matematisk analyse eller topologi (60SP).
Masteroppgåve i matematikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT399Masteroppgåve i matematikk603
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Matematisk institutt

Matematisk institutt har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost studierettleiar@math.uib.no

Tlf 55 58 28 34

More information