Hjem
Master

Petroleumsteknologi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

 Dette masterprogrammet fører fram til graden master i Petroleumsteknologi . Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Kven kan søkje

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Bachelor i petroleum- og prosessteknologi eller tilsvarande utdanning. Studentar med bachelor i andre realfagsdisiplinar, kan bli vurderast dersom den faglege bakgrunnen deira blir sett på som tilfredsstillande for masteroppgåva. For å bli teken opp til masterprogrammet i petroleumsteknologi må emna PTEK211 Grunnleggjande reservoarfysikk, PTEK212 Reservoarteknikk I og GEOV260 Petroleumsgeologi (til saman 30 sp) eller tilsvarande vere bestått, eller tilsvarande kunnskapar må dokumenterast.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. For interne programstudentar vil det si eit snitt på 3,0 i spesialiseringa (ut frå ein skala der A=5,0 og E=1,0). For studentar med en anna fagleg samansetning av bachelorgraden frå andre program eller institusjonar, kan fleire kriterium bli tatt med i vurdering av opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter opptaksgrunnlaget.

Oppbygging

Masterprogram i petroleumsteknologi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, må du prioritere mellom studieretningane.
Reservoarfysikk (krav 60 SP)
Valfritt emne (krav 60 SP)
PTEK311, PTEK312, PTEK313 og MAT255 er tilrådde emne
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT255Reservoarsimulering101–41
PTEK311Integrerte operasjonar innan boring og produksjon101–41
PTEK312Utvalde emne i petroleumsteknologi101–41
PTEK313Reservoarkarakterisering og utvinningsteknikk101–41
Reservoargeofysikk (krav 60 SP)
Vel emne i samråd med rettleiar
Reservoargeologi (krav 60 SP)
Velg emne i samråd med rettleiar
Reservoarkjemi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM214Overflate- og kolloidkjemi101–41
KJEM319Eksperimentelle teknikkar i fysikalsk kjemi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Vel emne i samråd med rettleiar
Reservoarmekanikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
MAT254 er obligatorisk i mastergraden dersom du ikke har bestått emnet som en del av bachelorgraden.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT254Strøyming i porøse media101–41
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT234Partielle differensiallikningar101–41
MAT252Kontinuumsmekanikk101–41
Valfritt emne (krav 30 SP)
Tilrådde emne er PTEK213, PTEK214, PTEK218 og MAT255
Masteroppgåve i petroleumsteknologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK399Masteroppgåve i petroleumsteknologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Studierettleiaren ved Institutt for fysikk og teknologi

E-postadresse: studie.ptek@uib.no