Hjem
Master

Fysikk, master, 2 år

 • Lengde2 År
 • Plassar26
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust/vår
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Frammøte: Studiestart er på onsdag 18. august kl. 14-15, Auditorium B, Allégaten 66. Ver førebudd på at studiestarten kan bli både digital og på campus. Studiestartmøtet er obligatorisk.

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før studiestarten.

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no

Studer fysikk hos oss

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet i fysikk blir tilbudt både i ren og anvendt fysikk. Programmet retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som ønsker å kvalifisere seg til forskning, utvikling eller undervisning, og søke arbeid der kvalifikasjoner i fysikk er påkrevd eller blir regnet som en fordel. Innenfor masterprogrammet i fysikk kan man velge mellom følgende studieretninger:

 • Akustikk
 • Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk
 • Medisinsk fysikk
 • Mikroelektronikk
 • Måleteknologi og nanofysikk
 • Optikk
 • Partikkelfysikk
 • Romfysikk
 • Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsutbytte for masterprogrammet ligger under de enkelte studieretningene

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i fysikk (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, søker du direkte opptak til en studieretning.
Akustikk (krav 60 SP)
Valgfritt emne (krav 60 SP)
PHYS271 og PHYS272 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
PHYS201, PHYS232 og PHYS241 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
Medisinsk fysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Emna PHY212 eller PHYS213 er obligatorisk enten i bachelorgraden eller mastergraden
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS212Fysikk i medisinsk diagnostikk101–42
PHYS231Strålingsfysikk101–42
Valgfritt emne (krav 50 SP)
Valemne og eventuelt spesialpensum skal veljast i samråd med rettleiar, for å gi eit godt grunnlag for å arbeide med masteroppgåva.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS231Strålingsfysikk101–42
Mikroelektronikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS222Analog integrert kretsteknologi101–41
PHYS223Digital integrert kretsteknologi101–41
PHYS321Design av komplekse elektroniske system101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS223Digital integrert kretsteknologi101–41
PHYS321Design av komplekse elektroniske system101–42
Måleteknologi og nanofysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS205Elektromagnetisme II101–41
PHYS208Faststoffysikk101–41
Valfritt emne (krav 40 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK301Utvalde emne innan havteknologi101–41
Optikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS263Laboratoriekurs i optikk 101–41
PHYS264Atmosfærisk og marin optikk101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Tilrådd valemne: PHYS205. Andre emne vert valt i samråd med rettleiar.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS205Elektromagnetisme II101–41
Partikkelfysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
Velg emne i samråd med rettleiaren din.
Romfysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
PHYS251 og PHYS252 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Det er studierettleiar for fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi som er administrativt ansvarleg. Ta kontakt på e-post: studie.fysikk@uib.no. Telefon 55 58 27 66.