Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Odontologi (tannlege), master, 5 år

Integrert masterprogram i odontologi (tannlege) (krav 300 SP)
Odontologi 1. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEDOD1Første semester medisin- og odontologistudiet171
MEDOD2Andre semester medisin- og odontologistudiet252
OD1INTROIntroduksjonskurs i odontologiske fag31–21
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
OD1ORBIOral biologi del 152
Odontologi 2. studieår
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
OD2ANAAnatomi153
OD2BMBiomaterialer34
OD2FYSMenneskets fysiologi153
OD2KARIOFerdighetskurs del 1: Kariologi84
OD2MIKRMikrobiologi24
OD2ORBIOral biologi del 264
OD2PATIMGenerell patologi og immunologi74
OD2PERIOPeriodonti, ferdigheitskurs24
OD2RØNTKjeve- og ansiktsradiologi24
OD3KLIFORBKlinikkførebuing74–54
Odontologi 3. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
OD2MIKRMikrobiologi24
Odontologi 4. studieår
Odontologi 5. studieår
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester