Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Odontologi (tannlege), master, 5 år

Integrert masterprogram i odontologi (tannlege) (krav 300 SP)
Odontologi 1. studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEDOD1Første semester medisin- og odontologistudiet171
MEDOD2Andre semester medisin- og odontologistudiet252
OD1INTROIntroduksjonskurs i odontologiske fag31–21
OD1ORBIOral biologi del 152
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Odontologi 2. studieår
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
OD2ANAAnatomi153
OD2BMBiomaterialer34
OD2FYSMenneskets fysiologi153
OD2KARIOFerdighetskurs del 1: Kariologi84
OD2MIKRMikrobiologi24
OD2ORBIOral biologi del 264
OD2PATIMGenerell patologi og immunologi74
OD2PERIOPeriodonti, ferdigheitskurs24
OD2RØNTKjeve- og ansiktsradiologi24
OD3KLIFORBKlinikkførebuing74–54
OD3MASTPlan for masteroppgave34–64
Odontologi 3. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
OD2MIKRMikrobiologi24
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
OD3BARNFerdigheitskurs pedodonti16
OD3ENDOFerdighetskurs endodonti46
OD3FARMAFarmakologi35
OD3KARIOKariologi + klinikk125–65
OD3KJEVEFerdigheitskurs kjeveortopedi16
OD3PERIOPeriodonti + klinikk105–65
OD3PROTFerdighetskurs del 2: Protetikk155–65
OD3RØNTKjeve- og ansiktsradiologi45
Odontologi 4. studieår
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
OD4ENDOEndodonti + godkjent klinikk56–76
OD4KJEVEKjeveortopedi + klinikk66–76
OD4PROTProtetikk + klinikk56–76
Odontologi 5. studieår
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester