Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Barnevern, master, 2 år

Masterprogram i barnevern (krav 120 SP)
Masterprogram i barnevern (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE302Introduksjon til metodologi101–21
MABARN312Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering101–22
MABARN314Omsorgsutøving, barn si utvikling og avgjersler i barnevernet101–21
MABARN315Barnet som aktør101–21
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE303Kvalitative metodar og planlegging101–22
GLODE304Kvantitative metodar og planlegging101–22
Valfrie emne (krav 10 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEFR342Resource approaches to health and wellbeing101–22
MABARN316Childhood and Parenting in Diverse Contexts101–22
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN351Masteroppgåve i barnevern603–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester