Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Global utviklingsteori og -praksis

Masterprogram i global development - theory and practice (krav 120 SP)
Masterprogram i global development - theory and practice. Felles emner (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE301Critical approaches to Development201
GLODE307Development Practice102
Fordjuping master i Global Developement. Theory and practice
Fordjuping i Gender and Global Development (krav 80 SP)
Gender and development. Fordypning (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE305Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE303Kvalitative metodar og planlegging102
GLODE304Kvantitative metodar og planlegging102
Masteroppgave (krav 60 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE310Internship303
GLODE330Master's Thesis304
GLODE360Master's Thesis603–44
Fordjuping i Health Promotion (krav 80 SP)
Health Promotion. Fordypning (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE306Foundations of Health Promotion102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE303Kvalitative metodar og planlegging102
GLODE304Kvantitative metodar og planlegging102
Masteroppgave (krav 60 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GLODE310Internship303
GLODE330Master's Thesis304
GLODE360Master's Thesis603–44
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester