Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Pedagogikk, master, 2 år

Masterprogram i pedagogikk (krav 120 SP)
Masterprogram i pedagogikk - obligatoriske emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED311Pedagogisk filosofi151–21
PED312Forskingsmetode151–22
PED313Kunnskap og kunnskapsprosessar151–21
PED314Fordjuping og prosjektplan151–22
Masteroppgave i pedagogikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED395Masteroppgåve i pedagogikk603–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester