Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Pedagogikk deltid (nettbasert), master, 4 år

Masterprogram i pedagogikk, IKT (krav 120 SP)
Masterprogram i pedagogikk, IKT - obligatoriske emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED321Pedagogisk filosofi151–41
PED322Forskningsmetode151–43
PED323Kunnskap og kunnskapsprosessar151–42
PED324Fordjuping og prosjektplan151–44
Masteroppgave i pedagogikk, IKT (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED396Masteroppgåve i pedagogikk605–85
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester