Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Spesialpedagogikk, master, 2 år

Masterprogram i spesialpedagogikk (krav 120 SP)
Masterprogram i spesialpedagogikk - obligatoriske emner
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPED311Spesialpedagogisk grunnlagstenking151–21
SPED312Forskingsmetode151–22
SPED315Opplæring og undervisning for barn og elevar med ekstraordinært læringspotensial51–21
SPED316Systemarbeid og kartlegging101–21
SPED317Spesialpedagogisk rådgjeving i teori og praksis151–22
Masteroppgave i spesialpedagogikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPED395Masteroppgåve i spesialpedagogikk603–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester