Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Administrasjon og organisasjonsvitskap, master, 2 år

Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG320AOrganisasjonsteori101
AORG321AKvantitativ metode102
AORG322AOffentleg politikk101
AORG323AKvalitativ metode101
AORG332Forskingsdesign 102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG325Skjøn og paternalisme 102
AORG326Politisk organisering og flernivåstyring102
AORG327Kunnskap, politikk og styring102
AORG328Leadership in Organizational and Cultural Contexts102
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG350Masteroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap601–33
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester