Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Geografi, master, 2 år

Masterprogram i geografi (krav 120 SP)
Studieretninger (krav 60 SP)
Studieretning i miljø- og landskapsgeografi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO306Metodar i samfunnsgeografi101–42
GEO308Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar101–41
GEO310Skrivekurs og prosjektskildring101–41
GEO337Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance 101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO316Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis101–42
GEO317Særemne i geografi102–42
GEO324Geographies of the Green Economy101–42
GEO328Planlegging og samfunn101–41
GEO330Theories of Sustainable Land Use101–41
Studieretning i naturgeografi (krav 60 SP)
2. semester kan studentane i tillegg velje eit emne på UNIS (søknadsfrist 15. oktober) eller GEOV
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO308Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar101–41
GEO310Skrivekurs og prosjektskildring101–41
GEO313Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar101–41
GEO341Mastergradsfeltkurs i naturgeografi101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO316Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis101–42
GEO317Særemne i geografi102–42
Studieretning i samfunnsgeografi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO306Metodar i samfunnsgeografi101–22
GEO308Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar101–21
GEO310Skrivekurs og prosjektskildring101–21
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO316Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis101–22
GEO317Særemne i geografi102
GEO324Geographies of the Green Economy101–22
GEO328Planlegging og samfunn101–21
GEO330Theories of Sustainable Land Use101–21
GEO337Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance 101–22
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Oppgåvedelen består av feltarbeid og oppgåveskriving
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO350Masteroppgåve i geografi601–33
Rettleiingsavtale
Obligatorisk
Rettleiingsavtale for master i geografi skal inngåast innan 2. semester
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester