Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Masterprogram i informasjonsvitenskap (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO300Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitskap151–22
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO310Research Topics in Model-Based Information Systems151–2
INFO318Research Topics in Cognitive Computing 151–2
INFO319Research Topics in Big Data 151–2
INFO323Data Architectures for Information Retrieval and Web Intelligence151–2
INFO331Research Topics in Software Engineering 151–2
INFO333Research Topics in Information Systems Development151–2
INFO345Research Topics in Recommender Systems151–2
INFO352Research Topics in Technology Enhanced Learning151–2
INFO361Forskingstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)151–2
INFO362Forskingstema i IKT-støtta samarbeid (CSCW)151–2
INFO371Research Topics in Networks and Text Analysis151–2
INFO381Research Topics in Artificial Intelligence151–2
INFO382Logic for Multi-agent Systems151–2
Oppgavedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO390Masteroppgåve i informasjonsvitskap603–4
Rettleiingsavtale
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale skal inngås innan 2. semester
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester