Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør), master, 5 år

Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingen (krav 300 SP)
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen10-6
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell10-6
Obligatoriske emner i Informasjonsteknologi og økonomi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON210Velferd og økonomisk politikk101–103
ECON263Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar101–104
ECON310Mikroøkonomisk analyse107–107
ECON340Økonometri I107–107
INF140Introduksjon til datatryggleik101–105
INF170Modellering og optimering101–105
INFO132Innføring i programmering101–101
INFO135Vidarekommande programmering101–102
INFO284Machine Learning101–104
ITØK101Mikroøkonomi101–101
ITØK102Makroøkonomi101–102
ITØK170Energi- og miljøfysikk101–106
ITØK204Økonometri og dataanalyse101–105
ITØK264Financial Technology101–106
ITØK281Utplassering i informasjonsteknologi og økonomi101–104
ITØK381Ekspertar i team107–108
ITØK391Masteroppgåve3010
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–101
MNF130Diskrete strukturar101–102
STAT110Grunnkurs i statistikk101–103
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF161Innføring i data science101–103
INFO180Metodar i kunstig intelligens101–103
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON360Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt107–108
ECON364Corporate Finance107–108
ITØK320Metodar for analyse av forsyningskjeder107–108
Valemne (krav 50 SP)
Valgemner Informasjonsteknologi (krav 20 SP)
Valgemner informasjonsteknologi masternivå (krav 10 SP)
Du velger mellom 10 og 30 studiepoeng innen informasjonsteknologi på masternivå
Valgemner informasjonsteknologi lavere nivå
Du kan velge maksimalt 10 studiepoeng fra INFO emner med 200-nivå
Valgemner økonomi på masternivå (krav 20 SP)
Valgemner økonomi på masternivå
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester