Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Manusutvikling for seriar, master, 2 år

Masterprogram i manusutvikling for seriar (krav 120 SP)
Obligatoriske emne i kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAN301Introduksjon til manusutvikling for seriar301
MAN302Fordjuping i manusutvikling for seriar302
Oppgåvedelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAN350Utplassering og masteroppgåve603–43
Rettleiingsavtale
Rettleiingsavtale skal inngåast innan 2. semester
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale skal inngås innen 2. semester
Prosjektskildring
Obligatorisk
Prosjektbeskrivelse, master
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester